Fair Trade Káva

fair-trade-kava.jpg

Víte, že pouze tři společnosti dohromady pokryjí 42% světových prodejů kávy?

Fair Trade, česky přeloženo jako spravedlivý či férový obchod, je alternativní obchodní přístup založený na dialogu a partnerství mezi pěstitelem a spotřebitelem. Klade si za cíl zlepšení životních a ekonomických podmínek malých producentů z chudých zemí třetího světa. Koupí takto označených výrobků podpoříte zemědělce, kteří dodržují lidská práva, provozují udržitelné hospodářství a chovají se zodpovědně k životnímu prostředí.

Fair Trade vychází z toho, že tradiční obchodní systém zemědělcům v nejchudších zemích světa nepřináší příležitosti pro zlepšení jejich živobytí. Chudoba těchto lidí omezuje jejich možnosti a zároveň nedává šanci pro změnu. Fair Trade se jejich situaci snaží zlepšit a zajistit tak těmto lidem důstojné podmínky a možnosti pro rozvoj.

Světová produkce jídla je silně závislá na malých pěstitelích a zemědělcích. Zajímavým faktem je, že asi 80% veškeré kávy je vyprodukováno pouze 30 miliony takovýchto zemědělců. Přesto je mnoho z těchto farmářů uvězněno v kolotoči bídy, protože výkupní ceny za jejich suroviny jsou nestálé nebo chybí prostředky k investování a jsou pod cenovým tlakem nadnárodních společností.

Značka Fair Trade byla založena před více než 25 lety. Pokud produkt nese tuto značku, znamená to, že jeho pěstitelé splňují Standardy Fair Trade. Tyto Standardy jsou navrženy tak, aby působily proti nevyváženosti síly v obchodu mezi malými pěstiteli a nadnárodními velkoobchodníky. Standardy nastavují minimální cenu, jež Fair Trade producent za své zboží dostane. Ta zajišťuje, že pěstitelé pokryjí své náklady a zůstanou jim i prostředky pro další investice. Tyto prostředky jsou vloženy do komunitního fondu a jeho členové si poté sami zvolí, jak budou využity. Většinou se jedná o investice do vzdělání, zdravotnictví či samotných farem.